• ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅଭିନବ |
  • info@freshnesskeeper.com
page_banner

ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

ଆପଣ ଏକ ଏଜେଣ୍ଟ, କାରଖାନା, କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କି?

ଆମେ ନିର୍ମାତା କାରଖାନା, ନିଙ୍ଗବୋ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ISO / BSCI କାରଖାନା ଅଡିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |
ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ର, ମାଇକ୍ରୋୱେଭେବଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସଂଗଠକ ବିନ୍ସ, ପାନ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାନିଷ୍ଟର୍, ବେଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ କିପର୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ମୁଁ ତୁମର ଉତ୍ପାଦରେ ମୋର ଲୋଗୋ ପାଇ ପାରିବି କି?

ହଁ, ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଲେବଲ୍ ଗୁଡିକରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଫ୍ରେସ୍ନେସ୍ କିପର ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ପରିସର ସମର୍ଥନ କରେ |

ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ହଁ, ଚାଲୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |ଯଦି ଆପଣ ପୁନ ell ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ |

ମୋର ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି?

ଆମେ OEM / ODM କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍, ମଡେଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ, ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ଆପଣ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କିମ୍ବା ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?

ହଁ, ସତେଜ କିପରରେ ଆମେ ଆମର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ hold କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଉତ୍ପାଦ, ସେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ / କନଫର୍ମାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୀମା;ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ନମୁନା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଅଟେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଜମା ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଲିଡ୍ ସମୟ 20-30 ଦିନ ଅଟେ |ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ (1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ (2) ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି |ଯଦି ଆମର ଲିଡ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ କାମ କରୁନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ପେପାଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ:
30% ଆଗୁଆ ଜମା, B / L ର କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ 70% ବାଲାନ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍କୃତି |

ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ valid ଧ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିପଦ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଣ-ମାନକ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରେ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ସଠିକ୍ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |